Farmers' Oath-taking as they join OFW para sa Magsasaka

July 28, 2016

 

Ako, si ______________________, ay nakikilahok sa OFW para sa Magsasaka upang magsaka ng cacao. Ako ay mapagkakatiwalaan ng buong buo at ng buong karangalan. Sa aking pakikilahok, ako ay nangangako na pagbubutihin ko ang sistema ng pagtatanim, pagpapalago at pag-ani ng cacao. Malugod ko'ng tinatanggap ang bago at modernong pamamaraan sa pagsasaka. Hindi sapat sa akin ang nakagawiang "pwede na 'yan." Bagkus, ang pagiging mahusay sa  higit sa nakasanayan at pagkakaroon ng taas-noong kagalingan ay aking pahahalagahan. 

 

Nawa'y tulungan ako ng Panginoon sa aking pangako.

 

 

Please reload

© 2016 by OFW para sa Magsasaka

  • b-facebook
  • Instagram Black Round
  • YouTube - Black Circle
Please reload

STAY CONNECTED

FEATURED POSTS

YOU MIGHT ALSO LIKE

AS SEEN IN